top of page

Huidige tarieven 

Het ganse team van Kineherent garandeert een kwalitatieve therapie en volgt jaarlijks bijscholingen om jullie de meest recente behandelingsmethoden en technieken aan te bieden. Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen, treden we niet toe tot de conventie van 2023. 

De conventie is een overeenkomst tussen het Riziv, de mutualiteiten, de verzekeringsinstellingen en de beroepsvereniging die de tarieven vastlegt van de erelonen en de terugbetaling. We besloten in te gaan op de oproep van AXXON, de beroepsvereninging van kinesitherapeuten, om te deconventioneren, gezien dit de enige manier is om een eerlijke verloning te verkrijgen en om kwaliteit te kunnen blijven garanderen. 

Tarieven 

- Kinebehandeling in de praktijk : 35 euro

- Voor een huisbezoek: 38 euro

Huisbezoeken zijn mogelijk wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Hiervoor beperken we ons tot de regio Herent.

 

Wat breng je mee voor een eerste behandeling?

- doktersvoorschrift

- kleefbriefje van de mutualiteit

- resultaten van eventuele onderzoeken

- een handdoek

Wij proberen onze afspraken zo stipt mogelijk na te leven. Mogen wij u, voor een vlotte gang van zaken, ook vragen tijdig aanwezig te zijn.  

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien u verhinderd bent om op uw afspraak aanwezig te zijn. Zo kunnen wij andere wachtende patiënten helpen.  Indien er laattijdig of niet wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt 20€ aan te rekenen.

bottom of page